رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

يکشنبه 2 ارديبهشت ماه 1397 ساعت:
نسخه 96.11.06
IP Address: 23.20.165.182
آنلاين:93
 
دانشگاه آزاد اسلامي

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

به اطلاع كليه دانشجويان عزيز مي رساند انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 به شرح زير اعلام مي گردد.
از آنجائيكه كليه مراحل ثبت نام ايـنـترنتي خواهد بود لذا دانشجويان عزيز دقت فرمايند فقط در تاريخ هاي ياد شده ذيل،
مجاز به انـتـخاب واحـد از طريق سايت www.iaunour.ac.ir خواهند بود و از مراجعه حضوري به آموزش اكيدأ خودداري گردد.

تذكرمهم: دانشجويان عزيزقبل ازانتخاب واحد، به برنامه ترميك و كاتالوگ دروس توجه نموده و بامدير گروه مربوطه مشورت نماييد.

کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 93 و ما قبل آن ---->96/11/07
کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 94 ---->96/11/08
کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 95 ---->96/11/09
کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 96 ---->96/11/10
کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی، كليه ورودی ها ---->96/11/11

ـ فقط دانشجويان ميهمان ( عادي و ماده 55 ) و انتقالي جهت ثبت نام مي توانند با در دست داشتن يك قطعه عكس و كپي شناسنامه در روزهاي فوق الذكر به امور آموزش مراجعه نمايند.

تاریخ حذف و اضافه
کلیه رشته ها، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 94 و ما قبل آن ---->96/11/28
کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 95 ---->96/11/29
کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 96 ---->96/11/30
کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ، كليه ورودی ها ---->96/12/01
شروع كلاسها: 96/11/14
پايان كلاسها: 97/03/24
شروع امتحان : 97/03/27

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.